site search by freefind

Ejerlav i Skævinge gl. kommune, nuværende Hillerød kommune

Dette projekt blev født, da jeg læste en artikel i Slægt & Data – medlemsblad for DIS-Danmark – nr. 1 i 2013. Artiklen hed ”Ejendomshistorien for et ejerlav – den digitale version” og omtalte det projekt, der findes på adressen www.stenderup-ejerlav.dk.

Artiklen beskrev meget nøje det, som altid har været min drøm – nemlig at få udarbejdet et fuldstændigt billede med data om de enkelte ejendomme i vores område, der er den tidligere Skævinge Kommune, der ved kommunesammenlægningen i 2007 blev lagt sammen med Hillerød, og i dag er en del af Hillerød Kommune.

 

Jeg tog derfor kontakt til Erik Gregersen fra Toftlund Lokalhistorisk Arkiv og spurgte, om vi kunne lave et samarbejde, så vi ikke behøvede at opfinde den dybe tallerken endnu en gang. Der kom prompte svar tilbage, at vi var velkomne til at benytte deres opbygning af hjemmesiden og deres skabeloner. Samtidig henviste Erik Gregersen til Birthe Schmidt, der havde stået for selve opbygningen af hjemmesiden. Birthe var heldigvis villig til at få vores hjemmeside op at stå og lave de første ejendomme for os, således at vi derefter selv kan overtage arbejdet med at få resten implementeret.

© Lokalhistorisk Forening for Skævinge og Omegn

Det er tilladt at linke til vores sider, men ikke at downloade fotos og anvende dem på egne sider eller facebook.

Skævinge kommunes ejerlav - hjemmesiden opbygning

Herefter søgte vi Hillerød Kommunes Kulturpulje om et tilskud til at betale den professionelle hjælp til projektet, og denne ansøgning blev lykkeligvis imødekommet fuldt ud, så en stor tak for denne støtte til projektet.

Så var det bare om at komme i gang og få sammenstykket det materiale, vi har på arkivet med øvrige oplysninger, der findes på internettet eller på Rigsarkivet. I den forbindelse er vi meget taknemmelige for alle de oplysninger og fotos, vi har fået til arkivet, som nu kan komme andre til gavn. En særlig tak skal dog lyde til Erik Petersen, Frederiksværk, der har affotograferet en stor del af de gamle indfæstningsprotokoller og jordebøger. Desuden har vi et omfattende materiale med afskrifter af både skifte- og ejendomsoplysninger indsamlet af nu afdøde Aksel Jensen. Dette materiale har sparet os for mange timer på arkiverne, som i stedet har kunnet bruges hjemmefra.

Vi vil løbende supplere materialet med nye fotos o.lign., der kommer til arkivet, ligesom flere ejendomme forhåbentlig kommer til.

I første omgang har vi koncentreret os om de gårde i vore 4 sogne - Gørløse, Lille Lyngby, Skævinge og Strø, der blev udskiftet i slutningen af 1700-tallet. Herefter kommer turen til de husmandssteder, der samtidig blev oprettet til hver gård og vejene.

Hvis nogen skulle blive inspireret af materialet til at finde fotos og ejendomsoplysninger frem fra gemmerne, er I meget velkomne til at kontakte os, så vi kan få det med på hjemmesiden. Og hvis nogen skulle finde fejl i oplysningerne, er vi meget taknemmelige for at få det at vide, så alle oplysninger kan blive så korrekte som overhovedet muligt.

Vi har åbent på arkivet hver tirsdag aften kl. 18-20 undtagen juli måned. Og adressen er Hovedgaden 16 C, Skævinge - 1. sal over biblioteket.

Senest har vi også valgt at lægge fotos og data ind om gravsten på kirkegårdene i vore 4 sogne. Her kan man søge på navn og så få vist gravstenen.

Ejerlavsmaterialet består af en præsentation af ejendommene pr. ejerlav ved hjælp af syv hovedelementer:

  1. Ejerlavskort med alle ejendommene/ matriklerne

  2. En hovedside med fotos af ejendomme og matrikelkort etc.

  3. Et datablad med listning af fæstere, ejere, kildematerialeoplysning etc.

  4. Jordarealer

  5. En samling af fotos vedrørende den enkelte ejendom, såvel af ejendommen som af ejere

  6. Kildemateriale, f.eks. sider fra Indfæstningsprotokoller, jordebøger etc.

  7. Fortegnelse over samtlige ejendomme med matrikelnumre og nuværende adresse opdelt pr. ejerlav.

Sogne- og ejerlavskort indeholder data fra Geodatastyrelsen, Sogne- og Herredskort samt matrikelkort, august 2014.

God fornøjelse

Lokalhistorisk Forening for Skævinge & Omegn
Inge Kristensen

© Webdesign: BS